Baptism of Christ                           Кръщение Христово

Picture
    Woodcarving (boxwood), silver plate; 13.6/11.2 sm.
   Дърворезба (чимшир) и сребърен обков; 13.6/11.2 см.


Crucifixion                                    Разпятие

Picture
  Woodcarving (boxwood), silver plate; 13.6/11.0 sm.
  Дърворезба (чимшир) и сребърен обков; 13.6/11.0см.

Annunciation                                Благовещение

Picture
  Woodcarving (boxwood), silver plate; 13.7/11.0 sm.
  Дърворезба (чимшир) и сребърен обков; 13.7/ 11.0 см.Transfiguration of Christ                Преображение Господне

Picture
  Woodcarving (boxwood), silver plate; 13.6/11.0 sm.
  Дърворезба (чимшир) и сребърен обков; 13.6/11.0 см.Ascension of Christ                 Възнесение Христово

Picture
  Woodcarving (boxwood), silver plate; 11.8/9.6 sm.
  Дърворезба (чимшир) и сребърен обков; 11.8/9.6 см.


Poliptih (open)                      Полиптих (отворен)

Picture
  Woodcarving (boxwood); 20.2/15.6 sm.
  “Resurrection of Lazar”, “Ascension of Christ”, “Last Supper”, “Entering Jerusalem” and “The Incredulity of St. Thomas”;
  Дърворезба (чимшир); 20.2/15.6 см.
"Възкресението на Лазар", "Възнесение Христово", "Тайната вечеря", "Влизане в Йерусалим" и "Неверието на Св. апостол Тома";
Adam and Eve                                      Адам и Ева

Picture
  Woodcarving (boxwood), wooden frame; diameter - 6.6 sm.
  Дърворезба (чимшир) и дървена рамка; диаметър - 6.6 см.

         Poliptih(closed)                       Полиптих (затворен)

Picture
  Woodcarving (boxwood); 13.8/8.2 sm.
  Дърворезба (чимшир); 13.8/8.2 см.