Picture

За Мен

Picture
Кирил Томанов е роден през 1961г. в град Свищов. През 1981г. завършва ССХУ гр. Трявна, специалност дърворезба. От 1982г. живее и работи в гр. Велико  Търново. От 2009г. е член на Асоциация на миниатюристите (Association of Miniature Artists - AMA).

Самостоятелни изложби:
- 1997г. - галерия "Спектър" Велико Търново
- 1997г. галерия "Izetan", Токио, изложба иконна пластика;

Общи изложби:

- Норвегия, Испания, България, Канада, Англия, Холандия, Гърция;
- През 2006г. взема участие във Второто издание на Международния фестивал на християнските изкуства и култура в Несебър;


Kiril Tomanov was born on September, the 30th, 1961, in Svishtov. In 1981 graduated from HSA, Trjavna. Lives and works in Veliko Tarnovo. Member of Association of Miniature Artist (AMA) since 2009.

Individual exhibits:
- 1997 - "Спектър" galery, Veliko Tarnovo;
- 1997 - Exhibit of iconic plastic artwork in Tokyo, Japan.

Collective exhibits:
- 1999 - 2007 - took part in collective exhibits in Bulgaria and abroad: England, Spain, USA, Kanada, Norway, Greece;
- in 2006 took part in the second International Festival of Christian Art and Culture in Nessebar, Bulgaria;Picture